Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Log in

Budżet Obywatelski 2016

Wyróżniony Budżet Obywatelski 2016
Do 29 kwietnia można zgłaszać projekty w ramach budżetu obywatelskiego, na który przeznaczono 2 mln zł. Pieniądze te mają być przeznaczone tylko na inwestycje i rozdzielane są proporcjonalnie do liczby mieszkańców zamieszkujących daną dzielnicę, z tym że kwotą bazową jest 50 tys. zł.

 

Ile pieniędzy?

Najwięcej pieniędzy przypadnie Śródmieściu – prawie 475 tys. zł (tu mieszka najwięcej bytomian). Drugą dzielnicą pod względem liczby mieszkańców są Miechowice, tam trafi ponad 253 tys. zł. Szombierkom przypadnie prawie 247 tys.

Dalej podział pieniędzy kształtuj się następująco: Rozbark – 200 tys., Stroszek – Dąbrowa Miejska – 161 tys., Łagiewniki – 122 tys., Os. Ziętka – 121 tys., Karb – 104 tys., Bobrek – 91 tys., Sucha Góra – 83 tys., Stolarzowice – 79 tys. i Górniki – 59 tys.

Ważne! Jeśli jakaś dzielnica nie wykorzysta całej kwoty, pieniądze będą mogły być przeznaczone na projekt realizowany w innej dzielnicy, który tam uzyskał największą liczbę głosów.

Kto może zgłaszać?

Projekty mogą zgłaszać mieszkańcy zamieszkujący daną dzielnicę. Projekt składa się na specjalnym formularzu, który zawiera imię i nazwisko zgłaszającego, jego adres i PESEL. W formularzu trzeba podać tytuł projektu, jego szacunkowy koszt, opis i krótkie uzasadnienie. Każdy projekt musi być poparty co najmniej 15 podpisami mieszkańców danej dzielnicy. Można dołączyć do niego również dodatkową dokumentację, na przykład mapki, plany, szkice sytuacyjne.

Formularze, na których należy zgłaszać projekty:

{phocadownload view=file|id=113|text=Karta projektu|target=b}

{phocadownload view=file|id=114|text=Lista poparcia|target=b}

Jak, gdzie i do kiedy?

Wszystkie propozycje projektów przyjmowane będą do 29 kwietnia. Decyduje data wpływu do UM. Można zgłaszać je:

  • listownie – na adres: Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2, 41 – 902 Bytom. Koniecznie trzeba dopisać na kopercie „Budżet Obywatelski”.
  • osobiście – w Kancelarii Urzędu Miejskiego, ul. Parkowa 2, pokój 127.
  • drogą elektroniczną – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Muszą to być zeskanowane dokumenty.

Projekty zgłoszone. Co dalej?

Projekty, które do 29 kwietnia wpłyną do Urzędu Miejskiego będą poddane weryfikacji. Te, które nie spełniają wymogów formalnych, będą odrzucane, dlatego warto zwracać uwagę, czy mają one na przykład wystarczającą liczbę popierających je podpisów, uzasadnienie i – co bardzo ważne - dotarły do UM w terminie. Jeszcze jedna uwaga – ważne będą tylko projekty zgłoszone na formularzu udostępnionym przez Urząd Miejski.

Te, które przejdą wstępną weryfikację pozytywnie, zostaną przekazane odpowiednim wydziałom lub miejskim jednostkom organizacyjnym. Trzeba się spodziewać, że skoro budżet obywatelski ma dotyczyć przede wszystkim inwestycji, będą one opiniowane przez: Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Miejski Zarząd Dróg i Mostów czy Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej.

Kiedy propozycje projektów trafią do wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego bądź podległych mu jednostek, pracownicy UM oszacują realny koszt inwestycji i sprawdzą, czy jej realizacja jest możliwa. To znaczy – czy pozwala na nią plan zagospodarowania przestrzennego albo czy pozwalają na nią na przykład zapisy programu ochrony zabytków. Opinie te będą jeszcze konsultowane z autorami projektów.

Zespół do Spraw Budżetu Obywatelskiego

Jeśli zgłoszone przez mieszkańców propozycje okażą się możliwe do realizacji, wówczas trafią pod obrady powołanego przez prezydenta Zespołu do Spraw Budżetu Obywatelskiego, który oceni wartość społeczną projektu i ostatecznie zdecyduje, które propozycje projektów trafią pod głosowanie mieszkańców.

Trzeba liczyć się z tym, że dana inwestycja będzie generować koszty związane z jej utrzymaniem przyszłości. Zatem zadaniem zespołu będzie także ocena, czy w kolejnych latach będzie można zabezpieczyć w budżecie środki na ten cel. Jeśli tak – projekt trafi na specjalną listę. W jakiej kolejności – o tym zadecyduje losowanie przeprowadzone przez Zespół do Spraw Budżetu Obywatelskiego.

Kto, kiedy, gdzie i jak może głosować?

Listy projektów, nad którymi mieszkańcy będą głosować w swoich dzielnicach, zostaną podane do publicznej wiadomości w lipcu, a od 5 do 9 września odbędzie się głosowanie.

Na projekty w danej dzielnicy mogą glosować jej mieszkańcy, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

Warto podkreślić, że mogą zdecydować się na poparcie jednego, dwóch, albo trzech projektów. Nie więcej. Karta do głosowania z oddanymi czterema głosami będzie już nieważna.

Ogłoszenie wyników

Wszystkie oddane na projekty głosy zostaną policzone. Wybrane zostaną te projekty, które otrzymają ich najwięcej. Liczba wybranych projektów w danej dzielnicy będzie zależała również od kosztów danej inwestycji. Może się okazać, że w jednej dzielnicy zostaną zrealizowane na przykład 3 projekty, a w innej – jeden. Jeśli w jakiejś dzielnicy zostanie niewykorzystana kwota na inwestycję, wówczas może ona trafić na projekt do innej dzielnicy, który tam uzyskał największą liczbę głosów.

Kiedy inwestycje?

Po podliczeniu głosów powstanie lista projektów, które zaproponowali i wybrali bytomianie. Lista ta trafi do prezydenta, a on przekaże projekty odpowiednim wydziałom do realizacji.

Harmonogram:

  • 29 kwietnia 2016 r. – upływa termin zgłaszania projektów
  • 1 lipca 2016 r.– upływa termin weryfikacji zgłoszonych projektów pod względem formalnym, prawnym, merytorycznym i finansowym
  • 5 – 9 września 2016 r. marca – głosowanie
  • do 30 września 2016 r. – ogłoszenie wyników konsultacji

Punkty konsultacyjne:

 

 Górniki  Gimnazjum nr 15, ul. Kościuszki 4  32/286-72-10
 Stolarzowice  Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Suchogórska 98  32/286-72-27
Ostatnio zmienianyponiedziałek, 21 marzec 2016 12:22
Zaloguj się, by skomentować
Banner 468 x 60 px